Yem & Katkı Dergisi - Sayı 7 - Mart/Nisan 2022

RÖPORTAJ YEM & KATKI DERGİSİ Mart-Nisan 2022 35 Bay Børsting, Avrupa yem endüstrisi ile ilgili sorulara başlamadan önce, FEFAC'ı biraz daha tanıyabilir miyiz? FEFAC'ın misyonunu ve hedeflerini açıklayabilir misiniz? FEFAC'ın yem endüstrisindeki rolü nedir? Üyeleri kimlerdir ve üyeleriniz Avrupa karma yem ve premiks sektörünü hangi oranda temsil etmektedir? FEFAC, gıda üreten hayvanlara yönelik karma yem ve premiks üretenlerin Avrupa temsilcisi konumundadır. 60 yılı aşkın bir süre önce kurulmuştur. FEFAC, 23 AB üyesi ülkede yer alan 23 ulusal derneği ve bunların yanı sıra Norveç, Rusya, Sırbistan, İsviçre, Türkiye ve Birleşik Krallık'taki gözlemci/ortak üye statüsüne sahip dernekleri temsil eder. Brüksel merkezli olarak, Avrupa karma yem ve premiks endüstrisinin çıkarlarını Avrupa Kurumları ile temsil etmek, savunmak ve teşvik etmek sahip olduğumuz kilit bir işlevdir. Geride kalan son 15 yıl içerisinde FEFAC, örneğin pazar şeffaflığını veya iyi üretim uygulamalarını kolaylaştırmak gibi konularda, üyeleri için araçların ve rehberliğin geliştirilmesinde giderek daha proaktif bir rol oynamaktadır. Avrupa hayvan besleme sektörü, karma yem ve premiks pazarı hakkında bilgi verir misiniz? Pazarın büyüklüğü ve büyüme potansiyeli hakkında neler söyleyebilirsiniz? Geçtiğimiz yıllarda Avrupa karma yem üretimi yılda 160 milyon ton civarında sabit kalmıştır (İngiltere dahil, 27 AB ülkesi). Avrupa karma yem endüstrisi, genellikle kırsal alanlarda çok az istihdam olanağı sunan 3.500 üretim sahasında 100.000'den fazla kişiyi istihdam etmektedir. AB içindeki büyüme potansiyeli, çiftlik hayvanı üretimindeki mütevazı büyüme potansiyeline paralel olarak oldukça sınırlıdır. Kanatlı eti üretiminin bazı büyüme fırsatları görmesi beklenirken, sığır eti üretiminin yapısal düşüşünü sürdürmesi, domuz eti ve süt ürünlerinin sabit kalması bekleniyor. Hayvan beslenmesi ve karma yem endüstrisi, son yıllarda oldukça yoğun bir sürdürülebilirlik gündeminin merkezinde yer aldı. Tartışılan konular arasında antibiyotiksiz üretim, sorumlu kaynak kullanımı (ormansızlaşma içermeyen tedarik zincirleri), çevresel ayak izi ve karbon emisyonları, alternatif proteinler, yem güvenliği ve hayvan refahı yer alıyor. Avrupa yem endüstrisi inovasyonu, birçok alanda dünya genelindeki trendlere öncülük ediyor. Sizce bu ve benzeri konulardan hangileri Avrupa yem endüstrisinin 2022 gündeminde ön planda olacak? Hayvancılık ekonomisini etkileyen tüm "en üst düzey" AB Yeşil Mutabakat sorunları, 2022'de önemli olacak. Yeni genomik teknolojiler (NGT) tarafından üretilen tohumlar için gelecekteki yasal çerçeveyi, kritik bir yenilik konusu olarak vurgulayacağız; bu konu yasal bir perspektiften bakıldığında, diğer bazı önlemlere göre daha kalıcı ve uzun vadeli bir etkiye sahip olabilir. Bu tartışmanın sonucu, AB'nin çevreye ve hayvan refahına saygılı gıda zincirleri için toplumsal istekleri etkin bir şekilde ele alma ve aynı zamanda, özellikle bölgede üretilen bitkisel protein kaynakları konusunda yeterli arzı sağlama yeteneğini belirleyecektir. Çiftlikten Çatala stratejisinde ortaya konan bu hevesli hedeflerden bazılarının, daha az tarımsal ürün üretimine yol açan üretkenliği düşürme potansiyeline sahip olduğu artık herkes için açıktır. Tüketici davranışlarının ve gıda tercihlerinin bir gecede değişmesini beklemiyoruz. Yalnızca yeni teknolojinin sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği taleplerini uzlaştırmadaki rolünü oynamasına izin verecek bir siyasi irade, Çiftlikten Çatala stratejisinin potansiyel olumsuz etkilerini tersine çevirebilir. NGT'ler hakkındaki tartışmanın doğası ve bu konudaki yönelim, duyurulan sürdürülebilir gıda sistemleri çerçeve mevzuatının gelecekteki şekli için gidişat yönünü belirleyecektir: Bir yanda Üçüncü Ülkelerden ithalatın artmasıyla sonuçlanan yenilikçi teknolojilere erişimin engellendiği eski bir AB tarım modeli; diğer yanda iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve gıda üretim sistemlerinin artan esnekliğine ilişkin AB toplumsal beklentilerini karşılayabilen rekabetçi, modern kaynak verimi sağlayan AB tarımı... Sürdürülebilirlik çağımızın en önemli konularından biri. Karma yem ve premiks endüstrisi için sürdürülebilirlik ne anlama geliyor? Sürdürülebilir yem ve premiks üretimi ve sürdürülebilir hayvancılık için neler yapılıyor veya yapılmalı?

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxNjkxNQ==