Yem & Katkı Dergisi - Sayı 7 - Mart/Nisan 2022

RÖPORTAJ YEM & KATKI DERGİSİ Mart-Nisan 2022 37 Küresel ısınma, tarımsal koşulları etkilemeye devam edecek ve daha az bitki koruma ürünü kullanma talepleri, kaçınılmaz olarak mikotoksinlerin veya botanik toksinler gibi daha istenmeyen maddelerin yaygınlığının artmasına yol açacaktır. Yem üreticilerinin üzerindeki daha fazla yan ürün kullanma (genellikle belirli kirleticilerin biriktiği yerlerde) baskısı da giderek artacaktır. Ayrıca üreticilerden daha fazla geri dönüştürülmüş besin (örneğin fosfatlar ve diğer mineraller) kullanmaları istenecektir. Yem zincirinin bütünlüğünü sağlamak, toplumun tamamı için sürekli bir zorluk olmaya devam edecektir; ancak yem kapısını tehlikeli maddelerden ve tehlikeli uygulamalardan uzak tutmak yem zinciri için daha da zor olacaktır. EFSA'nın, döngüselliğin yem ve gıda zincirinin kırılganlıkları üzerindeki etkisine ilişkin projesiyle vurguladığı gibi, Yem Hijyeni ve HACCP tabanlı otomatik kontrol sistemleri, değer zinciri ortaklarına güvence sağlamak için her zamankinden daha fazla role sahip. Avrupa Birliği (AB) 2050 yılına kadar karbon emisyonlarını sıfırlamayı hedefliyor. Hayvancılık endüstrisinin de karbon emisyonlarında önemli bir paya sahip olduğu düşünülüyor. AB'nin karbon emisyonu hedefinin karma yem ve hayvancılık endüstrisi üzerinde nasıl bir etkisi olacağını öngörüyorsunuz? Son dönemde piyasaya sunulan çeşitli yem içerikleri, yem katkı maddeleri veya alternatif yem hammaddelerinin metan emisyonlarının ve karbon emisyonlarının azaltılmasına etkin bir katkı sağlayabileceğini düşünüyor musunuz? Son COP-26 deklarasyonuna ve ilgili taahhütlere (örneğin metan emisyonları) bakıldığında, hayvancılık üretiminden kaynaklanan karbon emisyonları kesinlikle siyasi ve toplumsal olarak çok fazla dikkat çekiyor. Yemle ilgili emisyonların büyük bir bölümünün, özellikle soya ürünleri olmak üzere, yem malzemesi kullanımına bağlı ormansızlaşmadan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Dolayısıyla bu, üstesinden gelinmesi gereken önemli bir zorluk. Aslında çiftlik aşamasında, ruminantların bağırsak sindiriminden kaynaklanan metan emisyonları da bir başka önemli kaynaktır. Fonksiyonel yem katkı maddeleri bulma, bu konularda yardımcı olabilecek yem malzemesi ve besleme stratejilerini belirlemeye yönelik çok sayıda araştırma yapıldığını görmekten memnunuz. Bu araştırmalardan bazıları çoktan yem katkı maddesi olarak AB pazarında bir miktar tutunmuş durumda veya onay almaya çok yakın. Şimdi asıl zorluk AMR'nin karşılaştığı zorlukla aynı: Çiftçiler, genellikle daha pahalı olan bu yeni yemleme tekniklerine ve sistemlerine yatırım yapmaya nasıl ikna edilecek/teşvik edilecek. Üye devletlerin, yenilikçi çözümlerin ve uygulamaların çiftçiler tarafından benimsenmesini teşvik etmek için ellerinde bir araç var; o da Ulusal Stratejik Planlar (Ortak Tarım Politikasının bir parçası olarak). Son olarak, yem fiyatları hakkında konuşabilir miyiz? Yem fiyatları son yıllarda dünyanın birçok yerinde çiftçiler için önemli bir sorun haline geldi. Yem fiyatlarındaki artışı en çok etkileyen faktörler nelerdir? Covid-19 kaynaklı arz sorunları, küresel iklim değişikliği, arz-talep dengesi, kuraklık, vb. Önümüzdeki dönemde fiyatlar açısından üreticileri nasıl bir süreç bekliyor ve yem maliyetlerini/fiyatlarını düşürmenin yolları var mı? Küresel tahıl piyasasında devam eden yarışın en önemli itici gücü, 2020'nin sonundan bu yana Covid sonrası toparlanma ile birlikte artan küresel taleptir. Mevcut piyasa eğilimleri daha da kötüleşiyor. Bunun sebepleri arasında sınırlı kargo alanı olması ve bazı kilit emtialar için tarihin en düşük kapanış stoklarına ulaşılması ile bağlantılı navlun oranı sorunları ve ayrıca bazı hükümetlerin önemli tahıl ürünleri için ihracat vergileri veya kısıtlamalar dayattığı piyasa bozucu eylemleri sıralanabilir. Bu nedenle, bu emtiaların yeterli arzı var; ancak mevcut piyasa gerilimlerini azaltmak için kısa vadeli bir tahmin öngörmüyoruz. Yem endüstrisi için bu, yem verimliliğini daha da artırmaya yönelik çabaların yanı sıra yukarıda bahsedildiği gibi yan ürünlerin ve alternatif yem kaynaklarının ve katkı maddelerinin kullanımının güçlendirilmesi anlamına gelir. Ama aynı zamanda işlenmiş eski gıda maddeleri gibi enerji açısından zengin bileşenler de buna dahildir. Biz hâlâ çiftlik hayvanlarının genetik potansiyelinin sadece %80'ini kullanıyoruz; bu nedenle aslında çiftlik hayvanı popülasyonumuzun beslenme performansını iyileştirmek için gerçekleştirilecek başka önemli verimlilik kazanımları mevcut.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxNjkxNQ==