Yem & Katkı Dergisi - Sayı 7 - Mart/Nisan 2022

MAKALE 58 YEM & KATKI DERGİSİ Mart-Nisan 2022 bileşenlerinin sindirilebilirliğinde artışa yol açmaktadır. Lif, mukoza yapısı ve fonksiyonunu güçlendirerek ince ve kalın bağırsakların bütünlüğünün korunmasına da yardımcı olabilmektedir. Ayrıca kalın bağırsaktaki yararlı mikrobiyotayı da modüle edebilmektedir. İnce bağırsakta sindirim enzimleri aracılığıyla hidroliz edilememelerine karşın, besinsel lifler gastrointestinal sistemdeki mikroflora tarafından bir ölçüde fermente edilebilmektedir. Son ürünler çeşitli gazlar, laktik asit ve bağırsak sağlığı için olumlu yararlar sağlayan kısa zincirli yağ asitlerini içermektedir. Ancak bu olumlu etkiler, çok büyük oranda lif düzeyine ve tipine bağlıdır; bu nedenle besinsel lifin kaynağı, tipi, formu ve katkı düzeyine ilişkin ayrıntılı bilgi, ticari koşullar altında optimal performans ve ekonomik yararlar elde etmek için kritik önem taşımaktadır. DAHA DOĞRU SONUÇLAR ELDE ETME ZAMANI Liflerin daha iyi yönetilmesiyle bağlantılı açık yararlar olmasına karşın, pek çok durumda hala ham lifin kullanıldığı son 30 yılda yem formülasyonuna yaklaşım küçük bir ilerleme göstermiştir. 1865 yılında geliştirilmiş olan bu metodolojide, solvent, seyreltik asit ve seyreltik alkaliyle ekstraksiyondan sonra geriye kalan bitkisel temelli yem rezidüsü ölçülmektedir. Ancak bu ölçüm monogastrik hayvan beslenmesi için oldukça anlamsızdır ve gerçek lif içeriğinin düzey, bileşim ya da fizikokimyasal özellikler açısından tanımlanması konusunda başarı sağlamamaktadır. Bunun yanı sıra lifin yemdeki öneminin olduğundan daha düşük olarak değerlendirilmesine yol açmakta (Şekil 3) ve lifin sağlayabildiği herhangi bir avantajdan yararlanmak için gereken bilgileri verememektedir. Bu nedenlerden dolayı, günümüz yem formülasyonundaki en büyük hata kaynağını temsil etmesi mümkündür. 1960’lı yıllardan gelen diğer iki terim olan asit deterjan lifi (ADF) ve nötral deterjan lifi de (NDF) yem bileşenlerinin rastlantısal bileşenlerini tanımlamakta ve her iki terimde de toplam besinsel lifin anlamlı bir bölümü göz ardı edilmektedir. Şekil 3: Ham lif, besinsel lif için yetersiz bir ölçüttür

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxNjkxNQ==