Yem & Katkı Dergisi - Sayı 7 - Mart/Nisan 2022

MAKALE YEM & KATKI DERGİSİ Mart-Nisan 2022 59 Lifin içeriğini ve fonksiyonel etkilerini temsil eden daha uygun bir değerler dizisi gereklidir. Ham lifin toplam besinsel lifle (nişasta olmayan polisakkarid + lignin toplamı) değiştirilmesi ve bunun suda çözünen ve çözünmeyen fraksiyonlara ayrılması (Şekil 4) iyi bir başlangıç noktasıdır. Arabinoksilan, beta-glukan ve pektin gibi bireysel çözünmeyen ve çözünen nişasta olmayan polisakkaridlerin yanı sıra bu kompleks yapıları oluşturan belirli bazı tekli şeker oranlarının değerlendirilmesi, beslenmeyle ilgili kararların daha fazla bilgiye dayanarak alınmasına yardımcı olabilmektedir. Buna ek olarak, ince bağısakta amilaz tarafından yıkıma dirençli olan, ancak lif benzeri özellikler gösteren bir nişasta fraksiyonu olan dirençli nişastanın eklenmesi, ek bilgiler sağlayabilmektedir. Farklı lif yapılarına ilişkin kantitatif bilgiler, lif açısından zengin yemlerde NSP yıkımı sağlayan enzimlerin seçimine ve dozuna ilişkin daha fazla bilgiye dayanan ve daha hedefe yönelik kararlar alınmasına da yardımcı olabilmektedir. HIZLI VE GÜVENİLİR LİF TAYİNİ ANAHTAR NOKTADIR NSP değerleri birincil olarak Englyst ve Cummings’e (1988) ait olan yöntem gibi enzimatik kimyasal prosedürlerden elde edilmektedir. Bu yöntem, nişastanın enzimatik olarak uzaklaştırılmasını, ardından NSP’nin gaz kromatografisiyle ölçülen şeker bileşenlerine hidrolize edilmesini içermektedir. Şeker bileşimi, besinsel lifin özelliklerini öngörmek üzere kullanılabilmektedir. Bu tür bilgi tabloları mevcut olmasına karşın, gunlar tipik olarak eski tarihlidir ve rölatif olarak az sayıda tekrara dayanmaktadır. Bileşim analizi zaman alan, yüksek maliyetli ve rutin analize uygun olmayan bir yöntemdir. Farklı lif fraksiyonlarının daha kesin bir şekilde ölçümü için kısa süre önce geliştirilen doğru NIR kalibrasyonlarının ölçülemez olma durumunu düzeltebilmesi sevindiricidir. YEM FORMÜLASYONUNDAKİ LİFİN DAHA İYİ YÖNETİMİ – SÜRDÜRÜLEBİLİR HAYVAN ÜRETİMİ İÇİN ZORUNLUDUR Sonuç olarak yem formüle eden uzmanların, ham lif kullanımından daha doğru ve kesin besinsel lif ölçümlerine geçmesi gereklidir. Yerel kaynaklı pek çok yan ürün için tipik olan lif açısından zengin maddelerin performans etkinliği üzerinde olumsuz etki olmaksızın yönetilmesi söz konusu ise, bu geçiş zorunludur. Beslenme uzmanları, bu tür adımları atarak konvansiyonel hammaddelerdeki değişkenliği daha iyi bir şekilde yönetmenin yanı sıra, belirli bazı lif yapılarını sağlık ve verimliliği arttırmak için daha stratejik bir şekilde de kullanabilecektir. NSP yıkımını sağlayan enzimlerin daha hedefe yönelik ve bilgiye dayalı bir şekilde kullanımı da mümkün olacaktır. Lif fraksiyonlarının rutin olarak ölçümü için yeni geliştirilen hızlı ve güvenilir NIR temelli araçların kullanıma sunulması, bu yaklaşım değişikliğinin harekete geçirilmesine yardımcı olacaktır. Şekil 4: Çözünen, çözünmeyen NSP, sellüloz ve ligninin ölçülmesi, besinsel lif için daha eksiksiz bir tablo sağlamaktadır Adam Smith Hakkında Adam, EMEA bölgesindeki Yem Optimizasyonu (Enzimler) Yöneticisidir. Imperial College London'dan Hayvan Bilimleri alanında lisans derecesine ve doktora derecesine sahiptir. İngiltere'deki Harper Adams Üniversitesi'nden Kümes Hayvanları Besleme bölümünden mezun oldu. Avrupa ve Asya'yı kapsayan premiks ve yem katkı maddesi sektöründe çeşitli ticari ve teknik yönetim görevlerinde bulunmuş, uluslararası hayvan besleme endüstrisinde 25 yıllık deneyime sahiptir. Adam, DSM'ye 2010 yılında katıldı ve şu anda EMEA bölgesindeki enzim işinin yanı sıra optimum ham madde kullanımı alanındaki beslenme projeleri portföyünü yönetiyor.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxNjkxNQ==