Yem & Katkı Dergisi - Sayı 7 - Mart/Nisan 2022

MAKALE YEM & KATKI DERGİSİ Mart-Nisan 2022 61 için tasarlanmış. Bu nedenle genellikle AGP'ler için alternatif olarak kullanılıyor. DAHA YÜKSEK BÜYÜME ORANI FRA® Gut Balance'ın, antibiyotik büyüme destekleyicileri olmadığında gösterdiği etkiyi doğrulamak için Türkiye'de Selçuk Üniversitesi ile işbirliği içinde bir piliç denemesi yapıldı. Sonuçlar, üretim döngüsü sırasında FRA® Gut Balance eklemenin, %5'ten daha fazla ve ciddi derecede yüksek bir nihai vücut ağırlığına ve 18 puanlık önemli bir düşük yem dönüşüm oranına (FCR) yol açtığını gösterdi. Bkz. Tablo 1. Yatırım getirisinin (ROI) 9 olarak hesaplanmasıyla da FRA® Gut Balance, piliç yetiştiricileri için büyük ekonomik avantaj sağlıyor. PATOJEN KONTROLÜ FRA® Gut Balance alan piliçlerden neden daha iyi büyüme sonuçları bekliyoruz? Patojen kontrolünün tüm sindirim sisteminde etkili olmasından dolayı. Piliçler günlük yaşamlarında çeşitli bakteriyel zorluklarla karşı karşıya kalırlar. Bunlar Clostridium perfringens, Streptococcus suis ve Enterococcus gibi Gram-pozitif bakterilerden, Escherichia coli ve Salmonella gibi Gram-negatif bakterilere kadar çeşitlilik gösterir. Her iki bakteri türüne karşı mücadelede, bu bakterilerin yapılarındaki farklılıkların farkında olmak önemlidir. Bu, bakterilerin büyümelerini engellemek ve potansiyel olarak onları öldürmek için farklı bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğu anlamına gelir. Gram-pozitif bakteriler tipik olarak basit bir zar yapısına sahiptir. Bakteriyel zarları ve organik asitlerin gliseritlerini oluşturan moleküllerin her ikisi de, doğaları gereği amfifildir. Bu nedenle, birbirlerine kolayca karışabilirler. Gliseritler bakteri zarına yerleGLİSERİT AÇIKLAMASI Gliseritler ve daha spesifik olarak 'alfa-monogliseritler', güçlü antimikrobiyal özellikleri ile bilinirler ve gliseritlerin, antibiyotik kullanımını önlemede uygun bir alternatif olduğu kanıtlanmıştır. Alfa-monogliseritler, bir gliserol molekülünün ilk konumuna bağlı bir yağ asidinden oluşan gliserit sınıfıdır. Onlara güçlü antibakteriyel özelliklerini veren tam da bu konumdaki bu ester bağıdır. Bu gliseritler, karşılık gelen serbest yağ asitlerine kıyasla çok daha güçlü antibakteriyel etki gösterirler; örneğin, alfa-monokaprilin ve alfa-monokaprin, kaprilik asit (C8) ve kaprik asit (C10) ile karşılaştırıldığında. Bunun nedeni, formik asit, propiyonik asit ve asetik asit gibi geleneksel organik asitlerin, rahatsız edici etkilerini gerçekleştirmek amacıyla bakteri hücresine girmek için ayrışmamış olmalarının gerekmesidir. Alfa-monogliseritler, spesifik moleküler yapıları nedeniyle pH'tan bağımsızdırlar ve sonuç olarak sindirim kanalında bulunan pH değerlerinde ayrışmazlar. Tablo 1. FRA® Gut Balance Dry'nin, Ross 308 - piliçlerin büyüme performansına etkisi (0-42 gün) $ Doz seviyesi 3; başlangıç, büyütme ve bitirme aşamalarda bir ton yem için sırasıyla 1,5 ve 0,75 kg FRA® Gut Balance Dry a, b: Aynı satırdaki farklı üst simgeler, önemli farklılıkları göstermektedir (P ≤ 0.05) *ADWG = Ortalama günlük kilo kazanımı **ADFI = Ortalama günlük yem alımı Ağırlık gün 0 (g) Ağırlık gün 42 (g) ADWG* (g/piliç) ADFI** (g/piliç) Yem dönüşüm oranı Ölüm Oranı (#) Kontrol 51.4 2075.8b 48.2b 96.5b 2.00b 3 FRA® Gut Balance$ 51.1 2185.8a 50.8a 92.3a 1.82a 3 Fark +5.29 % +5.39 % -4.35 % -18 puan

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxNjkxNQ==