Yem & Katkı Dergisi - Sayı 7 - Mart/Nisan 2022

PAZAR RAPORU 68 YEM & KATKI DERGİSİ Mart-Nisan 2022 ve kümes hayvancılığında yeterli vitamin seviyelerini sağlar. Riboflavin (Vitamin B2) enzim sistemlerinin kritik bir parçasıdır ve vitamin katkı maddesi olarak etkin bir şekilde kullanılır ve metabolizmada kritik bir rol oynar. Eksikliği kuşlarda sağlığın bozulmasına ve ayrıca felce neden olur. Yetişkin kuşlarda, eksikliği genellikle yumurta üretiminin azalmasına ve ayrıca birkaç yaygın sendromu saymak gerekirse embriyonik ölümlerin artmasına neden olur. Kanatlı hayvanlarda B6, B12 Vitamini eksikliği, embriyo ölümlerinin yanı sıra embriyoda kanamalara, eksiklik ve kasılmalara ve sarsıntılı hareketlere neden olur. Kanatlı üretimi söz konusu olduğunda, giderek daha fazla şirket, tavuk ve diğer kanatlı türlerinin yetiştirilmesi, işlenmesi ve pazarlanması işine dahil olmaktadır. Yalnızca ABD'de yaklaşık 25.000 aile çiftçisinin bu şirketlerle üretim sözleşmesi bulunuyor ve etlik piliçlerin yaklaşık yüzde 95'i bu çiftliklerde üretiliyor. Çiftliklerde hayvan yetiştirme trendi, bu hayvanlarda yem vitamin takviyesi kullanımının artmasını beraberinde getirmiştir. Kümes hayvanları arasında kümes hayvanlarının artan payı, son beş yılda ek olarak yem vitaminlerine olan talebin artmasına yardımcı oldu. Hayvanlar daha üretken hale geldikçe, geviş getiren hayvanlar için de çeşitli vitaminlerin dahil edilmesi gerekti. Bu nedenle, hayvancılık üreticileri, hayvanların antioksidan kapasitesini artırmak ve ekonomik kayıpları azaltmak için tipik olarak E Vitamini gibi yem katkı maddeleri kullanıyor. BÖLGESEL BAZDA PİYASA DURUMU Yem vitaminleri pazarı büyük ölçüde Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Çin tarafından yönlendirilecektir. Ancak gelişmekte olan ekonomilerin, tahmin döneminde (2021-2026) kümes hayvanı takviyelerini en hızlı benimseyen ülkeler olması da muhtemeldir ve bu da tahmin döneminde yem vitaminleri pazarını artıracaktır. Bölgesel olarak, Asya Pasifik pazara hakim durumdadır. Asya-Pasifik'te hayvan beslemesi büyük ölçüde mısır, sorgum, soya fasulyesi küspesi, yer fıstığı küspesi ve pirinç kepeği gibi tarım ürünlerine bağlıdır. Bununla birlikte, artan hayvan sağlığı standartları ve ardından karma yemlerin geniş çapta benimsenmesiyle birlikte, A, D, E, K ve B gibi çeşitli vitaminler, bölgedeki hayvancılık diyetlerine giderek daha fazla dahil edilmektedir. YEM VİTAMİNLERİ PAZARINDAKİ BAŞLICA OYUNCULAR Küresel yem vitamin pazarı makul şekilde konsolidedir. Aktif oyuncular sadece ürün kalitesi ve promosyon bazında rekabet etmekle kalmıyor, aynı zamanda daha büyük pazar paylarına sahip olmak için stratejik hamlelerine odaklanıyorlar. Şirketler yeni ürünler geliştirmek, işbirliği yapmak ve diğer şirketleri satın almak için büyük yatırımlar yapıyor. Bu faktörün, vitaminlerin pazar payını artırması ve Ar-Ge faaliyetlerini güçlendirmesi bekleniyor. Kaynaklar: • Market Data Forecast, Feed Vitamin Markey, 2021-2026, https://www.marketdataforecast.com/ market-reports/global-feed-vitamin-market • Research and Markets, Feed Vitamins Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026), https://www.researchandmarkets.com/ reports/4515659/feed-vitamins-market-growth-trends-covid-19 • Mordor Intelligence, Feed Vitamins Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, And Forecast (2021 - 2026), https://www.mordorintelligence.com/ industry-reports/global-feed-vitamins-market-industry • Shibuya Data Count, Feed Vitamins Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026), https://www.sdki.jp/reports/feed-vitamins-market/112493 • 360 Market Updates, Global Feed Vitamins Market - Growth, Trends and Forecasts, (2018 - 2023), https://www.360marketupdates.com/global-feed-vitamins-market-12885227

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxNjkxNQ==